Henrik Skov Nielsen: tertium datur

Tertium-datur-forside

– om litteraturen eller det ikke-værende

Denne bog handler især om Svend Åge Madsens tidlige forfatterskab, men leverer tillige læsninger af et tekstkorpus, som spænder fra antik til aktuel litteratur samt en systematisk redegørelse for de to aspekter af fortælleteorien: digressionen og jegfortællingen.

I lighed med Svend Åge Madsens forfatterskab kombinerer bogen den tværfaglige spændvidde med en interesse for det særegne ved litteraturen. Læseren inviteres på strejftog i dele af bl.a. antikken, semiotikken, logikken og filosofien og til at lade omveje forbinde punkter, som ellers ikke ville have afsløret sig som nærliggende.

Bogens 1. del redegør – for første gang på dansk – for digressionens æstetik: Den selvstændige lyst, der er forbundet med omveje og blindgyder i litteraturen.

Bogens 2. del stiller væsentlige spørgsmål vedrørende fortællere og stemmer i litteraturen og påviser, at jegfortællingens ord ikke entydigt kan tilskrives jeget.

Tertium datur – om litteraturen eller det ikke-værende er således et originalt bidrag til forståelsen af Svend Åge Madsens forfatterskab såvel som et internationalt orienteret bidrag til den almene litteraturvidenskab

Bindslev 2003,  426 pages

To the list of works

To books