Svend Aage Madsen – At Fortælle Menneskene DVD

svendaagemadsen-at-fortaelle-menneskene

 At Fortælle Menneskene DVD

“Svend Åge Madsen (født 1939) er en af Danmarks største nulevende forfattere og er præmieret med alle væsentlige danske litteraturpriser, herunder Det Danske Akademis pris (1972) og Boghandlernes Gyldne Laurbær (2000). Blandt hans hovedværker er Dage med Diam (1972), Tugt og utugt i mellemtiden (1976), At fortælle menneskene (1989) og Syv aldres galskab (1994).

Filmen om Svend Åge Madsen består af hans egne ord. Den veksler mellem nutidige optagelser og flash backs fra de sidste 30 år. Vi møder desuden en lidt underlig togpassager, der til forveksling ligner Madsen. Eller måske er det Madsen, der ligner en underlig togpassager på gennemrejse. Svend Åge Madsen mener ikke, vi har en fast identitet, men at vi er mindst 34 forskellige personer alt efter, hvilken sammenhæng vi optræder i. Men omvendt mener han heller ikke, at vi spiller roller, for det ville betyde, at der findes én bestemt person bag rollerne. Og det gør der ikke!”

Christian Braad Thomsen Collection 2002, 1 time og 33 min.

Til oversigt over værker

Til bøger

Nærvær og Næsten

Naervaer-og-naesten-1

En samling historier om en familiegruppes eksil til sydens varme fordi moren er blevet ‘smittet’. I de lange mørke aftner begynder faren, den ellers så reserverede Tomas Fant, at fortælle historier om sig selv og sine forfædre. Langsomt fortæller han sig ud af sig selv og frem til en hel person, og han fortæller sin kone ud af sygdommen og dem begge frem til et hidtil ukendt nærvær.

Tomas Fants fortællinger stammer fra novelleantologien Septemberfortællinger (1988) og genudgives her med venlig tilladelse fra Brøndums Forlag.

Gyldendal 2000, 188 sider

INDHOLD:

Vi taler ikke om det …
    MANDEN UDEN AURA
Far var ændret …
     HÆVNENS ENGEL
Marcipangrisenes indtog
     DA MIN OLDEMOR FØDTE FEM BØRN VED NI FØDSLER
Ved morgenbordet var stemningen ændret …
      DET ENESTÅENDE BARN
Sammen dippede vi …
     TØRLAGT
En stillestående sø hvorfra sangen steg op …
     AT FORBLIVE UBERØRT
“Forført af en fortælling” …
     NÆRVÆR OG NÆSTEN
Der skete noget med mor mens far fortalte …

Til oversigt over værker

Til bøger

2.udgave 3.udgave    
Naervaer-og-naesten-2 Naervaer-og-naesten-3  

Ejnar Nørager Pedersen: Af og om Svend Åge Madsen

saam

– en bibliografi

Verden kan ses som en bestandig udvidelse af tekster, der udspringer af og påvirker hinanden. Dette eksemplificeres i høj grad i forfatteren Svend Åge Madsens sammenhængende tekstunivers, der ofte udvider sig ved knopskydning, og som også udvides af andres forhold til det. 

Et utopisk ønske kunne være at samle disse udsagn af og om SÅM (f.1939). Denne bibliografi forsøger i stedet en vejvisende, bevarende registrering – fra arbejder af SÅM til andres behandlinger af forfatterskabet. Hvert afsnit er principielt opbygget kronologisk efter første offentliggørelse (med enkelte praktiske undtagelser, så som avisanmeldelser, der ofte grupperes). Forgreninger kan så måske spores, og krydsanvisninger findes. 

Oversigten omfatter trykt materiale og utrykt fiktion, offentliggjort 1962-1998. Også tilgængelige specialer o.l. nævnes, men internettet kun undtagelsesvis.

Bibliografien er ikke noget afsluttet monument, men et billede af en levende vækst, foreløbige strukturer, og dermed måske en slags historie i den endeløse fortælling.

Statsbiblioteket 1999, 179 sider

Bogens to første afsnit:
A: ROMANER OG NOVELLESAMLINGER
B: ANDRE SELVSTÆNDIGE UDGIVELSER
findes i Nøragers detaljer

Til oversigt over værker

Til bøger

Genspejlet

Genspejlet-2

– Denne bog vil forklare hvad meningen med livet er. Desuden vil jeg gøre rede for forholdet mellem godt og ondt.

Ordene er Simone Maga Helleds. Hun er datter af den berømte bevidsthedsbiolog Just Helled, og hun skriver historien om sin far og hans store kærlighed, Helena, som dør da Simone er otte år. Efter Helenas død har Just Helled opgivet sin forskning. Han lokkes dog tilbage til arbejdet af den dæmoniske kollega Krystofiles mod at han for lov til at gense den kvinde, han tror er Helena.

Simone nedskriver hele historien femogtyve år senere. I løbet af et halvt år arbejder hun sig igennem og ud af den hule af aviser, hun begyndte at bygge 1.november 1998 – den dag hendes mor døde – og frem til nutiden, til en verden der på godt og ondt må leve med resultaterne af hendes fars gen-forskning.

Gyldendal 1999, 384 sider

Til oversigt over værker

Til bøger

2.udgave 3.udgave  Italiensk  
Genspejlet-1 Genspejlet-3  Genspejlet-italiensk

ALEBU, tidsskrift for danskfaget

tidsskrift-alebu

Temanummer nr. 5, 3. årg: Gemzøes metamorfose

Anker Gemzøe indleverede sidste år afhandlingen Metamorfoser i mellemtiden. Studie i Svend Åge Madsens Forfatterskab til forsvar for den filosofiske doktorgrad ved Det humanistiske fakultet, AAU. 
Afhandlingen blev forsvaret den 5.september, og dette nummer af Alebu indeholder akterne fra disputatshandlingen – forsvaret, officielle og uofficielle oppositioner, diskussionerne samt et indlæg af Mogens Pahuus, fremlagt i en intern diskussion af Anker Gemzøes værk.

Aalborg Universitet 1998, 107 sider

Fra Pahuus’ kommentar: “… Her skal jeg imidlertid nøjes med at kommentere to elementer i bogens længste – og generelt set overordentlig overbevisende – analyse, nemlig den af Tugt og utugt i mellemtiden. Disse kommentarer vedrører dele af forståelsen af dels den filosofiske, dels den psykologisk-sociologiske dimension i romanen, og har deres udspring i, at jeg ikke helt nærer den samme beundring for bogens dybde på disse to felter som Gemzøe.”

Til oversigt over værker

Til bøger

Søren har noget i kikkerten

Soeren-har-noget-i-kikkerten

 

Søren har en kikkert. Med den ser han et dyr i vandet. Søren går ud i vandet. Han vil redde dyret. Men så kommer politiet.

Historie af Søren Kierkegaard med lidt hjælp fra Svend Åge Madsen

Tegninger: Lene Noer

Findes i elevudgave i lille format og lærerudgave i stort format. Serien: Læs godt

Klim 1998, 16 sider

Til oversigt over værker

Til bøger

Finder sted

Finder-sted-1

Da Kaare bliver udskrevet fra hospitalet, står der en kvinde udenfor. Hun vil pålægge ham en opgave. Mod et passende honorar skal han lade sig skygge. Det er spændende i starten, men bliver efterhånden en belastning. Kaare flygter fra skyggerne til Madeira og synes at have fundet kærligheden og sit helt eget sted. Men en dag står han anklaget for mord…

Gyldendal 1998, 256 sider

Til oversigt over værker

Til bøger

 

2.udgave      
Finder-sted-2    

Anker Gemzøe: Metamorfoser i Mellemtiden

Metamorioser-i-mellemtiden-doktordisputat Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-86

Det spænder fra den mest hermetiske modernisme til solide læsersucceser. Det omfatter det krævende form- og tankeeksperiment. Men også det fabulerende og fantastiske, det realistiske og det etiske.

Svend Åge Madsen har stædigt hævdet litteraturens, ikke mindst fortællingens evne til flerdimensionalt at belyse menneskets eksistens og det intrikate forhold mellem sandhed og fiktion. Og så har han genskabt et Århus i litteraturen, der kan sammenlignes med James Joyces Dublin, ligesom han har udfoldet en ætsende veloplagt satire over tendenser i det moderne samfund.

Anker Gemzøes afhandling behandler et stort antal af forfatterskabes værker med særlig vægt på gennembrudsværket Tugt og utugt i mellemtiden. Metamorfoser i mellemtiden at synliggøre forfatterskabets kunst- og tankeformer og indkredse dets opsigtsvækkende forvandlinger.

En hovedinspiration bag afhandlingen er den russiske sprogfilosof og litteraturforsker Michael Bachtin. Hans teoretiske synspunkter fremstilles og bringes i anvendelse i en række dybtgående læsninger af Svend Åge Madsens mest righoldige værker.

 

(Disputatsens forsidebillede viser Forfatteren som ung Joyce-dyrker. Det er taget i 1962 da han netop havde skrevet Besøget, endnu før den var antaget til udgivelse. Bogen han læser i er James Joyce: Ulysses.)

 

Medusa 1997, 563 sider

Til oversigt over værker

Til bøger

Kvinden uden krop

Kvinden-uden-krop-1

Thelma lider af uhelbredelig kræft. Hendes mand, Gary, kan ikke bære tanken om at skulle skilles fra sin elskede. Han arbejder med transformation af ånden, og selvom projektet ikke er helt færdigudviklet, forsøger Thelma og Gary at flytte Thelmas ånd over i Garys krop. Det bliver til en brat opvågnen for dem begge, da de pludselig er to sjæle i ét legeme. Thelma arbejdede før sin åndstransformation med slibning af prismer. Sammen udvikler Gary og Thelma en prisme, der kan gennemskue menneskenes følelser, og som derfor tvinger dem til den totale ærlighed over for hinanden, da løgne og bedrag nu kan ses med det samme.

“Det er en morsom og underfundig bog, der bekræfter endnu en gang, at Madsen er en af de mest beåndede kunstnere her i landet.”
– Aktuelt.

“Den er en gave som alle kan give og modtage med glæde … Det er så stimulerende og medrivende så synapserne danser.” – Information.

Gyldendal 1996, 106 sider

Til oversigt over værker

Til bøger

2.udgave  Fransk    
Kvinden-uden-krop-2 Kvinden-uden-krop-Fransk  

Niels Dalgaard: Dage med Madsen eller Livet i Århus

Dage-med-madsen

Svend Åge Madsens forfatterskab består på en og samme tid af en række enkeltværker og af en større sammenhæng, som hans bøger er vævet ind i gennem personer og lokaliteter, der går igen fra værk til værk. Dage med Madsen – eller Livet i Århus afdækker de mange tråde der binder Madsens værker sammen, og som får dem til at udgøre et komplekst univers.

Dage med Madsen – eller Livet i Århus består ud over en grundig indledning af det store afsnit “Madsens univers”, som indeholder en alfabetisk fortegnelse over samtlige personer, lokaliteter og begreber i dette komplekse univers. Bogen foreligger her både som papirudgave og som elektronisk bog, idet “Madsens univers” medfølger på diskette i programmet WordCruncher til installering under Windows. Her kan søgninger af personer, lokaliteter og begreber foretages på kryds og tværs og lynhurtigt i et nuanceret fritekstsøgesystem.

Museum Tusculanums Forlag 1996, 248 sider

Heri: Madsens univers: En guide til personer, lokaliteter m.v. i makroteksten.

Til oversigt over værker

Til bøger