Personerne i Soapera

Personerne i
Maskepi på banegården, Burleske i Bruuns, Melodrama på biblioteket, Tragedie i Bazaren.

Personer har det jo med at leve videre – hvis de da ikke lige dør. Og selv da kan man ikke være helt sikker. Ny historier om dem kan dukke op.

I Niels Dalgaard: Dage med Madsen eller Livet i Århus, kan man slå op eller søge på hver eneste navngiven person i Svend Åge Madsens værker og dermed få et glimrende overblik over deres meritter før og efter den historie man har truffet dem i. (Jeg har ladt mig fortælle at selv forfatteren bruger den hyppigt som støttestok.) Det gælder selvfølgelig også for personerne i Soapera. Slår man for eksempel op på RYGGE, DANIEL læser man:

“DANIEL RYGGE
Søn af Johan Rygge og Judith Fælding, bror til Terkild Rygge (At fortælle menneskene p. 233). På den slægtstavle der er indlagt i AFM beskrevet som DR “der er forførende”. Han er så flot, at han må forklæde sig for at undgå at blive forført af pigerne (AFM 233), ja, hævder selv at han har tillagt sig en fjollet frisure og konstant må komme med spydige bemærkninger for at de ikke skal falde for ham (Svar udbedes.)
   DR er betroet medarbejder i Generos og højre hånd for Geo D. Eden (Svar udbedes, Edens Gave). Han er gift (SU, EG p. 55ff.) På det tidspunkt, hvor de mystiske begivenheder på Klonø udspiller sig, har DR tillagt sig et sjusket udseende og grove talemåder (han taler med et let jysk tonefald (EG 24)), for at kvinder ikke hele tiden skal falde for ham (EG 57f) … ” og meget mere.

Niels Dalgaard: Dage med Madsen eller Livet i Århus, p. 166.

Man kan høre Mathias Hedegaards udgave af Daniel på Klonø: Der lurer et rovdyr i mit bryst – fra Svend Hvidtfelt Nielsens opera: Edens gave.

Dalgaards bog har kun én mangel. Den blev udgivet i 1996 og medtager – rimeligt nok – ikke de historier der er kommet til siden. For eksempel intet om hvilken pige Daniel blir gift med.

Da vi, Maria og Svend Åge, af Århus Sommeropera blev opfordret til at skrive de fire små operaer der udgør Soapera, indgik det i bestillingen at vi burde følge op på nogle af de personer som trofaste operagængere havde mødt i de tidligere sommeroperaer: Tugt og utugt og Edens gave. Derfor kan man finde flere eksempler på personers EFTERliv i librettoerne til Soapera.

Her er en kort beskrivelse af disse personers FORliv, som man ikke behøver kende, men det luner alt sammen.

AMON GORTIS: Blir undfanget i Læselysten (anden halvdel af dobbeltromanen: De gode mennesker i Århus) da GORM TISTED udnytter at TYRA SKONNING er så opslugt under romanlæsning at hun ikke ænser hvad der sker omkring hende – eller med hende. Måske derfor er AMON fanatisk modstander af romaner og deres livsløgne. Mens han læser jura tjener han til studiet i en café ved åen, omtalt i De gode mennesker i Århus. Blir senere en anerkendt advokat der ‘fægter med tungen’ (At fortælle menneskene) og formand for Operavennerne hvorved han lærer at give udtryk for sine følelser i Maskepi på banegården.

CLARA JENSSØN. Hjælper LUDVIG ALSTER da han i Tugt og utugt i mellemtiden  flygter fra tugthuset og havner i den utugtige by. Senere i samme bog hader de to inderligt med hinanden. At dette ikke sker ustraffet fremgår af Soapera. CLARA sidder ved kassen i en bank da den blir berøvet af ISMET MIDHAT – og er kasserer i Operavennerne.

MONA MONIKKE sopran der er så smuk at man må lukke øjnene for at høre hende og som synger så vidunderligt at man må spærre øjnene op. MONA MONIKKE skal optræde som MONA MONIKKE i Maskepi på banegården. KNUD MONIKKE (psykiater der blir fortalt i Tugt og utugt i mellemtiden) fik MONA i sit første ægteskab.

DANIEL RYGGE, der ikke kan lyve, omtalt som ‘den personificerede godhed’ i “Daniels historie” der står i Manden der  opdagede at han ikke eksisterede. Hvori man hører om hans kamp med djævelen. I denne historie er der imidlertid også en lidt anden version af hans møde med SINE NOMINE.Måske sandere, hvis han ikke lyver.

SINE NOMINE (ikke at forveksle med sin bedstemor Sine Nomine Saxe, der for øvrigt hveranden dag var plejemor for TYRA SKONNING (se op til AMON) men det er en tredje historie) er datter af MEA og ALIAN SANDME. Som ung tillhører hun Robines bande som udfolder sig i Slægten Laveran. Hendes tragiske historie er også “Daniels historie”  som den berettes i Manden der opdagede at han ikke eksisterede

KRESTEN KAPYL, guldsmed der mister sin kone under barsel, ikke fordi hun dør, men fordi jordemor og bedemand (eller rettere jordefar og bedekone) anbringer hende i en anden mands favn, som man kan læse det i At fortælle menneskene, side 18-25. Kresten forsøger at forvandle alt til guld, men må indse at hvis det lykkes er alt blevet værdiløst da livets største kvalitet er forskelle. Derfor går han fra guldet senere i samme bog.

ELLEN MERETE JENSEN lever i uvidenhed om sit fædremde ophav. Hun ved kun at hendes mor, CLARA, elskede med en straffefange..Da hun i De gode mennesker i Århus får fingre i en roman ved navn Tugt og utugt i mellemtiden  forstår hun pludselig sammenhængen. Denne oplevelse overbeviser hende om skønlitteraturens nytte. I fremtiden blir hun journalist og deltager i oprørsbevægelsen mod landets besættere i Svejk i tredje verdenskrig.

LUDVIG ALSTER indser i slutningen af Tugt og utugt i mellemtiden at han har handlet lige så forkert som de mennesker han har hævnet sig på fordi de bragte ham i tugthus for et mord han ikke var skyld i. Straffer derfor sig selv ved at spærre sig inde under den dengang overdækkede å. Men på et tidspunkt finder århusianerne på at blotlægge åen igen.

DJAHIT MIDHAT, kaldet LILAIOMAI, er den kønne pige som adskillige mænd begærer i Tugt og utugt i mellemtiden. Som voksen tager hun i “Kvantekærester”, der indgår i Pigen i cementblanderen. sammen med sin svigerinde til Ceyhan i Tyrkiet for at se til sin landsforviste nevø, ISMET.

ZEYNO MIDHAT, LILAIOMAIS lillebror, er kun en dreng der blir kaldt MYG i Tugt og utugt i mellemtiden. Som ung så smidig at han klartrer op ad Domkirkens tårn som led i Robinebandens kup for at stjæle Aarhus Teater, som Slægten Laveran røber. Som voksen forsker Zeyno inden for kvantefysik og finder en forbløffende mulighed for at opbevare kvantekopier af sine kærester, som det afsløres i.”Kvantekærester” der står i Pigen i cementblanderen. Noget der imidlertid ikke er helt uproblematisk.

ISMET MIDHAT, der er søn af ZEYNO, forsøger, høj og i spøg, at begå bankrøveri da CLARA sidder ved kassen. Udvises til et ukendt land efter udstået straf, hvorfor straffen langt fra er udstået da den er udstået. I Danmark var han kæreste med MARIANNE, der efter fejlbehandling på hospitalet bytter krop (eller sjæl) med “Kvinden ved siden af”. I “Kvantekærester”  overvejer hendes svigerfar, ZEYNO, at sende en kvantekopi af hende til Ceyhan i Tyrkiet til trøst for den udviste ISMET, hvilket jo ikke vil blive lettere af at hendes krop og sjæl er splittede. Både Kvinden ved siden af og Kvantekærester er en del af mikromanen Pigen i cementblanderen.