Oversigt over værker

– i bogform:

Romaner

Novellesamlinger

Marianne Kainsdatter

Børne og ungdomsbøger

Drama

Om SAM

Når du har læst alle ovenstående titler må du kalde dig cand.madsen