Nøragers detaljer

ejnar

   Ejnar Nørager Pedersen:
   af og om Svend Åge Madsen
                     
– en bibliografi

saam Ejnar Nørager Pedersens detaljerede bibliografi over Svend Åge Madsens forfatterskab blev udgivet af Statsbiblioteket i 1999, og indtil sin død i februar 2011 fortsatte Ejnar Nørager sin registrering.

Materialet befinder sig nu på Arkiv for Ny Litteratur, Hald Hovedgaard og vil forhåbentlig på et tidspunkt foreligge i en opdateret online- version.

ROMANER
OG
NOVELLESAMLINGER

ANDRE
SELVSTÆNDIGE UDGIVELSER

DRAMATIK

ENKELTNOVELLER

ARTIKLER

INTERVIEW

OMTALER
AF SVEND ÅGE MADSENS ENKELTE VÆRKER

OM
STØRRE DELE AF
FORFATTERSKABET

 


ROMANER OG NOVELLESAMLINGER

Besøget

Roman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 8. marts 1963 – 201 sider – hft.
kr. 19,75 – 3.000 eks. – omslag: Austin Grandjean.

2. udgave: Gyldendals Bekkasinbøger – 1970 – 226 sider – hft.
kr. 22,50 – 4.000 eks. – nyt omslag af Austin Grandjean.

Manuskriptside med rettelser trykt på bagsiden af V. Vestergaard (red.):
Dansk Sprog – Gyldendal, 1963 og 1965 – sml. 1. udgavens s. 124f.

Se: Af en brevveksling om romanen

Lystbilleder

Uroman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 27. okt. 1964 – 135 sider – hft.
kr. 19,75 – 2.000 eks. – omslag: Austin Grandjean.

2. udgave: Gyldendals Tranebøger – nov. 1972 – 135 sider –
hft. kr. 7,75 – 10.000 eks. – nyt omslag af Austin Grandjean.

Manuskriptside med rettelser trykt mellem s. 128 og 129 i
Hanne Marie Svendsen: Romanens veje
– Rasmus Fischers Forlag, 1966 – sml. uromanen s. 100f.

otte gange orphan

Noveller

Indhold: Den ottende dag / Dommeren / Skaberen / Gestus /
Fortsættelsen / Den fremmede / Forfatteren / H.

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 19. nov. 1965 – 112 sider – hft.
kr. 24,50 – 2.000 eks. – omslag: Austin Grandjean.

Lydbog: Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde, Kbh. – 1967
(genudg. 1985) – 3 kassettebånd, 180 minutter
– indlæser: Kaj V. Andersen.

Se: Ni gange Orphan
+ Et forsvar for menneskene

[Tavshed]

Ingen bogudgivelse i 1966. – Det “tavse” år indgår som led i forfatterskabets forløb,
jf. slutningen af forrige og begyndelsen af næste bog.

Tilføjelser

Roman

Indhold: Om lidt / Om sorg / Om sig / Om ikke / Om tale.

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 31. okt. 1967 – 43 + 45 + 44 + 48 + 44 sider
5 hæfter i papkassette – kr. 49,50 – 2.000 eks. – omslag: Austin Grandjean.

Liget og Lysten

Roman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 22. okt. 1968 – 164 sider – hft. kr. 29,50 –
2.500 eks. – omslag: Robert Viby.

2. udgave: Gyldendals Tranebøger – nov. 1998 – 164 sider – hft. kr. 78,00
– omslag: Poul Lange.

Tredje gang så ta’r vi ham …

Roman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 17. okt. 1969 – 144 sider – hft. kr. 29,50 – 2.000 eks
omslag: Austin Grandjean.

Se:
Tredje gang så …

Maskeballet

Noveller (i rammefortælling) Indhold:
Smukke ting omkring dig / Hav tillid til mig / Den gale og den jordiske retfærdighed /
Den gode ring / Hist / Af ord er du kommet /
Noget går gennem byen / Den slette fortæller / ord til ord.

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 5. maj 1970 – 156 sider – hft.
kr. 32,00 – 2.500 eks. – omslag: Austin Grandjean.

Sæt verden er til

Roman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 17. sept. 1971 – 359 sider – hft.
kr. 69,00 – 2.400 eks. – omslag: Mogens Poulsen.

2. udgave: Samlerens Bogklub (Gyldendal) – alternativt tilbud
(blandt adskillige nytilkomne ved Gyldendals overtagelse af bogklubben)
– sept. 1973 – 359 sider – indb. kr. 34.00 – 100 eks. [!] – omslag: Mogens Poulsen.

3. udgave: Gyldendal – feb. 1992 – 369 sider (nysat) – hft. kr. 195,00
1.500 eks. – omslag: Ida Balslev-Olesen.

Blindeskrift-udgave: Danmarks BlindeBibliotek, Kbh. – 1973 – 10 bind.

Lydbog: Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde, Kbh. – 1985
– 10 kassettebånd, 810 minutter – indlæser: Elise Munch-Petersen.

Dramatisering: Ex Libris, ved Tage Larsen, opf. Nordisk Teaterskole i Århus,
10 opf. maj/juni og 2 opf. sept. 1991; også en måneds turné i Danmark og Finland.

Se: Status i Exil

Dage med Diam eller Livet om natten

Roman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 3. nov. 1972 – 222 sider – hft. kr. 39,00
– 2.500 eks., nogle med højden 18,5 cm og limet ryg,
andre (sandsynligvis især til biblioteksbrug) med højden ca. 19,5 cm og syet ryg
– omslag: Austin Grandjean.

2. udgave: Gyldendals Tranebøger – jan. 1995 – 222 sider – hft. kr. 78,00
– 2.500 eks. omslag: Torben Skov.

Blodet på mine hænder

Kriminalroman, skrevet sammen med Lise Madsen
under pseudonymet Marianne Kainsdatter

1. udgave: Lademann, Kbh. – sept. 1973 – 215 sider – hft. kr. 28,50 / indb. kr. 48,50
med ISBN-numre – højde: 20,5 cm – papiromslag: Annelise.

kainsdatter

NB. I foråret 1973 udkom en særlig udgave som læseeksemplar til boghandlere (og andre?).
Udgaven har et papiromslag med den her gengivne reklametekst
på forsiden og forfatternavn, titel og Lademanns forlagssymbol (en søhest) på ryggen.

2. udgave (?): Lademann – 215 sider – indb. – uden ISBN-nummer – højde: 20,5 cm
– med anmeldelsesuddrag tilføjet på ovennævnte papiromslag.

3. udgave (?): højde: 23,5 cm – ellers jf. 2. udgave.

Meget store oplag, inkl. Lademanns bogklubber, hvorfra 2., 3. (og en 4.?) udgave formentlig stammer.
Præcise oplysninger er ikke tilgængelige.

Jakkels vandring

Roman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 9. april 1974 – 202 sider – hft. kr. 58,00 – 2.500 eks. –
omslag: Austin Grandjean.

2. udgave: Samlerens Bogklub – maj 1974 – 202 sider – indb. kr. 28,00 – 3.000 eks.
– omslag: Christian Leifhold.

3. udgave: Gyldendals Bibliotek. Ny dansk litteratur – okt. 1975 –
216 sider (202 sider + nytilføjet Efterskrift af Svend Åge Madsen)
– hft. kr. 23,00 / indb. kr. 34,00 (i subskription) – 15.000 eks. –
bibliografiske oplysninger: Inger Andersen – omslag: Austin Grandjean.

4. udgave (“3. udgave”): Gyldendals Tranebøger – juli 1997 –
202 sider – hft. kr. 68,00 – 2.000 eks. – omslag: Poul Lange.

Dramatisering: radiomontage af Frank Mehr og Jørgen Leth, DR
14. aug.  1975, ca. 55 minutter (genudsendt).

Tugt og utugt i mellemtiden

Roman (i 2 bind)

1. udgave, 1. oplag: Gyldendal, Kbh. – 8. okt. 1976 – 392 + 304 sider
– hft. kr. 130,00 – 1.500 eks. – omslag: Austin Grandjean.

1. udgave, 2. oplag: 1976 – 3.000 eks.

2. udgave, 1. oplag: Gyldendals Bogklub – marts + april 1977 – 341 + 264 sider –
indb. kr. 72,00 – 83.000 eks. – omslag: Morten Bo & Johnny Williksen.

2. udgave, 2. oplag: 1977 – 4.000 eks.

3. udgave: Gyldendals Tranebøger – aug. 1984 – 425 + 330 sider
– hft. kr. 38,00 + 38,00 – 12.000 eks. – omslag: Birgitta Faber.

4. udgave, 1. oplag: Gyldendals Tranebøger ( 2.Tranebogsudgave)
– juli 1988 – 425 + 330 sider – hft. kr. 64,00 + 64,00 – 4.000 eks.
omslag: Torben Skov.

4. udgave, 2. oplag: 1993 + 1994 – hhv. bind I og II – hhv. 3.000 og 2.000 eks.

5. udgave: Gy1dendals Tranebøger – maj 1998 – 425 + 330 sider
– hft. kr. 98,00 + 98,00 – 2.000 eks. – omslagsill.: Henrik Rehr.

Blindeskrift-udgave: Danmarks BlindeBibliotek, Kbh. – 1981 – 19 bind.

Lydbog: Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde, Kbh. – 1979 – 20 kassettebånd,
28 1/2 time – indlæser: Elise Munch-Petersen.

Dramatisering: operatrilogi ved Kasper Holten m.fl., musik: John Frandsen.
1. del uropfort 18-8-1998 af Aarhus Sommeropera i Helsingor Teater, Århus
(senere på Den Anden Opera, Kbh.), 9 opf., instr.: Kasper Holten,
medv.: Søren Mulvad m.fl.; hæfte med 36 siders trykt libretto til 1.del
(Aarhus Sommeropera, 1998). Uddrag i DR 30-8-98.
2. og 3. del planlagt til 2000 og 2002.

Hadets bånd

Roman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 21. marts 1978 – 129 sider – hft. kr. 72,00 – 2.500 eks
– omslag: Austin Grandjean (gammelt schweizisk træsnit).

2. udgave: Gyldendals Bogklub – alternativt tilbud – okt. 1978 129 sider
– indb. kr. 34,00 – 15.000 eks. – omslag: Johnny Williksen.

Lydbog: Bibliotekscentralen, Kbh. – 1979 (Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde,
1982) – 3 kassettebånd, 228 minutter – indlæser: René Herring.

Se dagens lys

(Radio)roman

Oplæst i DR 3.-28. marts 1980 af Bent Mejding; 12 x ca. 30 min. (genudsendt).

1. trykte udgave: Gyldendal, Kbh. – 28. marts 1980 – 181 sider
– hft. kr. 98,00 – 2.000 eks. – omslag: Jesper Clausen.

2. udgave: Gyldendals Bogklub – dec. 1980 – 181 sider – indb. kr. 45,00
70.000 eks. [!] – omslag: Johnny Williksen.

3. udgave, 1. oplag: Gyldendals Værkserie – nov. 1984
199 sider (181 sider + efterskrift og noter af Mogens Brørup)
hft. kr 49,00 – 3.000 eks. – omslagsill.: Lotte Bruun Rasmussen.

3. udgave, 2. oplag: 1985 – 1.500 eks.

3. udgave, 3. oplag: 1987 – 199 sider – 1.000 eks. –
efterskrift og noter let ændret bl.a. s. 187 øverst.

3. udgave, 4. oplag: 1988 – 1.200 eks.

3. udgave, 5. oplag: 1990 – 1.500 eks.

3. udgave, 6. oplag: 1992 – 2.000 eks.

3. udgave, 7. oplag: 1995 – 800 eks.

3. udgave, 8. oplag: 1996 – 199 sider – 1.000 eks.
med nye småændringer sidst.

3. udgave, 9. oplag: 1997 – 1.200 eks.

Af sporet er du kommet

Roman

1. udgave, 1. oplag: Gyldendal, Kbh. – 20. nov. 1984 – 148 sider
hft. kr. 148,00 – 1.800 eks. – omslag: Sven Reiner Johansen.

1. udgave, 2. oplag: 1985 – 500 eks.

2. udgave: Samlerens Bogklub – dec. 1985 – 148 sider
hft.kr. 75,00 – 6.000 eks. – omslag som ovenfor.

3. udgave, 1. oplag: Gyldendals Tranebøger – aug. 1987 – 148 sider hft. kr. 36,00 – 4.000 eks.
– omslag: Torben Skov (ill. fra Michelangelos Adams skabelse).

3. udgave, 2. oplag: 1987 – 4.000 eks.

4. udgave: Gyldendals Tranebøger – jan. 1997 – 148 sider –
hft. kr. 68,00 – 2.000 eks. – omslag: Poul Lange.

Lydbog: Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde, Kbh. – 1986
– 4 kassettebånd, 300 minutter – indlæser: Eyvind Skjær.

Lad tiden gå

Roman

1. udgave, 1. oplag: Gyldendal, Kbh. – 16. sept. 1986 – 195 sider – hft. kr. 185,00 – 2.000 eks.
– omslag: Niels Gry (udsnit af Dürers Melankolien).

1. udgave, 2. oplag: 1987 – 600 eks.

2. udgave: Samlerens Bogklub – dec. 1987 – 195 sider – hft kr. 85,00
4.000 eks. – omslag som ovenfor.

3. udgave, 1. oplag: Gyldendals Paperbacks – juni 1989 – 195 sider
hft. kr. 68,00 – 5.000 eks. – omslag: Christian Leifhold.

3. udgave, 2. oplag: 1993

Lydbog: Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde, Kbh. – 1988
4 kassettebånd, 330 minutter – indlæser: Julie Fabricius.

Slægten Laveran

Roman

Bygget over radiospillene MAN SKAL HØRE MEGET (1975) og
KASPER SØGER EFTER TILVÆRELSEN (1982)
samt det ikke realiserede TV-spil ROBINE OG HENDES LYSTIGE VENNER (fra omkring 1979).

1. udgave, 1. oplag: Hovedland, Højbjerg (Århus) – 4. sept 1988
– 182 sider – hft. kr. 159,00 – 3.000 eks.
– omslag:Flemming Bau (foto ved Rune Gade).

1. udgave, 2. oplag: 1988 – 1.100 eks. – mindre rygtitel.

1. udgave, 3. oplag: 1988 – 800 eks. – som 2. oplag.

2. udgave: Gyldendals Bogklub(ber) – alternativt tilbud – aug. 1989
182 sider – hft. kr. 88,00 – 5.000 eks. – omslag: Anja Welling.

3. udgave, 1. oplag: Hovedland (DaCapo) – maj 1992 – 182 sider
hft. kr. 78,00 – omslag: Joyce Grosswiler.

Lydbog: Medhør, Århus – 1988 (genudgivet af Danmarks BlindeBibliotek, Kbh. 1990)
– 4 kassettebånd, 314 minutter – indlæser: Dan Schlosser.

At fortælle menneskene

Roman

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 9. nov. 1989 – 322 sider + indlagt slægtstavle
hft. kr. 275.00 – 2.500 eks. – omslag: Ida Balslev-Olesen (udsnit af Boschs Lysternes have).

2. udgave: Gyldendals Bogklub(ber) – alternativt tilbud – april 1991
322 sider + slægtstavle – hft. kr. 96,00 – 4.000 eks. –
omslag: Ole Pihl (foto ved Hans Petersen af Bjørn Nørgårds Menneskemuren).

3. udgave, 1. oplag: Gyldendals Paperbacks – april 1993 – 322
sider + slægtstavle – hft. kr. 88,00 – 7.000 eks.
– omslag: Carsten Schiøler & Bettina Kjærulff-Schmidt.

3. udgave, 2. oplag: 1996 – 2.000 eks.

3. udgave, 3. op1ag: 1998 – 2.000 eks.

Lydbog: Danmarks BlindeBibliotek, Kbh. – 1990 – 9 kassettebånd, 744 minutter
indlæser: Asger Rosenberg.

Se: Den existentielle fortælling

Mellem himmel og jord

Noveller

Indhold:
Kvindens skaber / Ude af sit gode skind / Den retskafne / Læsningens glæder /
Til evigt minde / Vores sommerliv / Historiens gang / Den anden / Tre verdner  / 
Sejrherren / Alle tiders karneval / På vej til kirkegården / En hjælpende hånd /
Kyrges’ nål / Bedraget / Mnemosynes børn / Forord /
Det tæmmede barn / Udenfor / En ukærligheds fortælling.
1. udgave, 1. oplag: Gyldendal, Kbh. – 30. okt. 1990 – 215 sider – hft. kr. 248,00 – 1.800 eks. – omslag: Torben Skov.

1. udgave, 2. oplag: 1990 – 1.000 eks.

2. udgave: Gyldendals Bogklubber (Samlerens / Gyldendals Bogklub)
– alternative tilbud – okt. 1991 / april 1992 – 215 sider –
 hft. kr. 88,00 – omslag: Torben Skov.

Lydbog: Danmarks BlindeBibliotek, Kbh. – 1992 – 6 kassettebånd, 482 minutter –
indlæser: Elise Munch-Petersen.

et ved jeg som aldrig dør…

Kriminalroman, skrevet sammen med Lise Madsen under
pseudonymet Marianne Kainsdatter.

1. udgave, 1. oplag: Gyldendal, Kbh. – 30. april 1991 – 206 sider
– hft. kr. 225,00 – 1.500 eks. – omslag: Marianne Bisballe.

1. udgave, 2. oplag: 1992 – 500 eks.

2. udgave: Gyldendals Bogklubber (Samlerens / Gyldendals Bogklub)
– alternative tilbud – hhv. maj og juni 1992 – 206 sider –
hft. kr. 94,00 – omslag: Kirsten Sonne.

Lydbog: Gyldendal, Kbh. (og Danmarks BlindeBibliotek) – 1992
– 6 kassettebånd, 456 minutter – indlæser: Mogens Brix-Pedersen.

Edens gave

Roman

Baseret på skuespillet SVAR UDBEDES.

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – 29. okt. 1993 – 138 sider – hft.kr. 225,00 – 1.600 eks
omslag: Marianne Bisballe (Svend Johansen-scenedekoration).

2. udgave: Gyldendals Bogklub(ber) – alternativt tilbud – juli 1994
– 138 sider – indb. kr. 110,00 – 2.500 eks. – omslag: Torben Skov.

3. udgave: Gyldendals Paperbacks – maj 1995 – 138 sider –
hft. kr. 40,00 – 8.000 eks. – omslag: Robert Reed.

Lydbog: Gyldendal, Kbh. – 1994 – 3 kassettebånd, 221 minutter
– indlæser: Dan Schlosser.

Syv aldres galskab

Roman

1. udgave, 1. oplag: Gyldendal, Kbh. – 14. okt. 1994 – 508 sider
– hft. kr. 300,00 – 1.800 eks. – omslag: Marianne Bisballe.

1. udgave, B: Bogbind-Klubben Co’libri, Kbh. – 1994 – indb.kr. 1.420,00
– 300 eks. af ovennævnte i bibliofil indbinding ved Ole Olsen
med illustrationer af Arne Haugen Sørensen tilføjet.

1. udgave, 2. oplag: 1994 – 1.000 eks.

1. udgave, 3. oplag: 1994 – 1.000 eks.

2. udgave: Gyldendals Bogklub(ber) – alternativt tilbud – marts 1995
508 sider – indb. kr. 160,00 – 3.500 eks. – omslag Bettina Kjærulff-Schmidt.

3. udgave, 1. oplag: Gyldendals Paperbacks – nov. 1995 – 508 sider
hft. kr. 108,00 – 9.000 eks. (forøget fra 5.000 eks.) –
nyt omslag ved Bettina Kjærulff-Schmidt.

3. udgave, 2. oplag: 1996 – 2.000 eks.

3. udgave, 3. oplag: 1998 – 2.000 eks.

Lydbog: Gyldendal, Kbh. – 1995 – 16 kassettebånd, ca. 21 timer
indlæser: Henning Palner

Lydbog: Danmarks BlindeBibliotek, Kbh. – 1995 – 14 kassettebånd,
ca. 20 1/2 time – indlæser: Elise Munch-Petersen.

En aftens Galskab: forestilling på basis af Syv aldres galskab,
ved Charlotte Nørgaard m.fl., opført 11-4-1997 af Æstetik og
Kultur, Aarhus Universitet, på Institut for Dramaturgi.

Kvinden uden krop

Miniroman

1. udgave, 1. oplag, A: Gyldendal, Kbh. – 13. dec. 1996 – 106 sider
hft. kr. 100,00 – 1.500 eks. – omslag: Sven Reiner Johansen
(foto ved Lena Granefelt).

1. udgave, B: Gyldendals Julebog 1996 – 3.500 eks. – som ovennævnte.

1. udgave, 2. oplag: 1997 – 1.000 eks.

1. udgave, 3. oplag: 1997 – 1.000 eks.

2. udgave: Gyldendals Paperbacks – juni 1998 – 106 sider –
hft. kr. 58,00 – 3.000 eks. – omslag: Peter Stoltze.

Lydbog: Danmarks BlindeBibliotek – 1997 – 2 kassettebånd, 102 minutter
– indlæser: Torsten Adler.

Finder sted

Roman

1. udgave, 1. oplag: Gyldendal, Kbh. – 20. okt. 1998 – 244 sider
– hft. kr. 260,00 – 2.000 eks. – omslag: Marianne Bisballe.

1. udgave, 2. oplag: 1998 – 1.000 eks.


Romaner og novellesamlinger (efter 1998):

Genspejlet,
roman, Gyldendal, 1999

Nærvær og Næsten
– Tomas Fants familiekrøniker
, noveller, Gyldendal, 2000

Den ugudelige Farce, roman, Gyldendal, 2002

Engleskyts,
roman af Marianne Kainsdatter, Gyldendal, 2002

De gode mennesker i Århus & Læselysten,
dobbeltroman,
Bindslev, 2002

Levemåder,
roman, Gyldendal, 2004

Det syvende bånd,
roman, Gyldendal, 2006

Manden der opdagede at han ikke eksisterede,
noveller, Gyldendal, 2007

Mange sære ting for, roman, Gyldendal, 2009

Pigen i cementblanderen,
mikroman, Gyldendal, 2013


ANDRE SELVSTÆNDIGE UDGIVELSER

Modsatterne og Omvendterne

Børnebog

Borgens Forlag, Kbh. – maj 1967 – 39 upaginerede sider
– indb kr. 12,75 – 5.100 eks. – illustrationer og omslag: Kirsten Ruth
Mikkelsen.

NB. Bogens oprindelige oplag måtte kasseres, da det viste sig at
være fejltrykt: Kirsten Ruth Mikkelsen var side 5 anført som medforfatter,
og siderne 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40(blank) var fejlagtigt placeret
som siderne 31, 32, 29, 30, 35, 36, 33, 34, 39, 40, 37, 38(blank).

Et livstykke og andre stykker

Dramatik

Indhold:
ET LIVSTYKKE I 6 BILLEDER
HOPLA, VI … PRIK PRIK PRIK
RAPPORT FRA INTERNATET
STIKORD.

Borgen, Kbh. – nov. 1967 – 166 sider – hft. kr. 38,50 – 1.000 eks. – omslag: Kirsten Ruth Mikkelsen.

Ready to meet you

Grammofonplade

Sangtekster til musik af Tom Prehn indsunget af Birgit Lystager.

Indhold (kun Svend Åge Madsen-teksterne)
I’m waiting for a bus / Fingertips / At once you fall in love /
You call this a merry-go-round / Ready to meet you /
I’m nothing but a girl / Choosing words
(sidstnævnte trykt s. 30 i af og om Svend Åge Madsen
og de øvrige 
delvis side 155-156 i Lars Green Dall (red.):
At 
fortælle Svend Åge Madsen, 2009).
Artist, ALP 506 / Edition Wilhelm Hansen – 1971 – 35 minutter – produced by Madsen/Prehn – Tom Prehn’s Group (Holger Laumann, Tom Prehn, F. Sigfusson, P. Vang og B. Veierskov m. fl.) – recorded at Wifos Studios,
Copenhagen – cover design: Erik Andersen / photography: nb.

Love’s labyrinth

Grammofonplade

Sangtekster til musik af Tom Prehn indsunget af Birgit Lystager.

Indhold (kun Svend Åge Madsen-teksterne):
“I love you” / There’s a girl / Just before dawn / Oh! / Love’s labyrinth / My snowman
(bortset fra There’s a girl delvis trykt s. 156-157 i Lars Green Dall (red.):
At fortælle Svend Åge Madsen, 2009)
.

Artist, ALP 507 / Edition Wilhelm Hansen – 1972 – 35 minutter
– produced by Madsen/Prehn – (musikere: udvidet besætning i forhold til Ready to meet you)
conducted by Tom Prehn – recorded at Wifos Studios, Copenhagen – photography: Mogens Laier.

(Til ovennævnte grammofonplader knytter sig:

Genever

Komposition af Tom Prehn med danske tekster af Svend Åge Madsen –
værkstedskoncert i Fyns Forsamlingshus – udsendt i DR 19. nov. 1976 –
ca. 55 minutter – Odense Byorkester samt Tom Prehn, P. Vang, og F.
Sigfusson – vokal: Birgit Lystager & Birgitte Friboe – dirigent: Børge Wagner)

Narrespillet om: Magister Bonde og Eline Mortensdatter

Skuespil

Udgivet af Mariateateret, Århus – 1978 – 111 spalter –
fotokopieret – intern, men offentligt tilgængelig udgivelse.

Det prikker under fødderne
Fortællinger om Danmark i en A-krafttid.
Antologi Skrevet af forskellige, bl. a. Svend Åge Madsen,
redigeret af Svend Åge Madsen + Susanne Dombernowsky, Jens Hougaard, Mona Jensen.
Forlaget Modtryk, Århus – maj 1981 – 174 sider – hft. kr. 100,00 – 3.000 eks.
(inkl. Socialistisk Bogklub) – illustreret af Maria Struzik-Krull.

Se: Bemærkninger

Den største gåde
Ungdomsbog
1. udgave: Aschehoug Science Fiction, Kbh. – okt. 1982 – 73 sider – hft. kr. 49,00 – 3.500 eks. – omslag: John Ovesen.

2. udgave: Gyldendal, Kbh. – okt. 1993 – 73 sider (nysat) – hft. kr. 118,00 – 1.200 eks. – omslagsillustration: Henrik Koitzsch.

Vi? – Vi. Vi!
Børnebog
Carlsen tema (Børn i Danmark), Kbh. – nov. 1982 – 44 sider – hft. kr. 42,50 – 4.000 eks.
– illustreret af Elizabeth Tyler – omslag: Kjeld Brandt.
Oplæst i DR jan. 1983 af Anna-Louise Lefevre, 6 dele.

Uden for nummer
Skuespil
Forlaget Drama, Graasten – marts 1984 – 59 sider – hft. kr. 38,00 – 1.000 eks. – omslag: Karin Munk.

Svejk i tredie verdenskrig
Skuespil
Forlaget Arkona, Århus (Teaterserien “Repertoire” nr. 14, udgivet i samarbejde med Aarhus Teater) – maj 1984
– 94 sider – hft. kr. 38,00 – 550 eks. – omslagsillustration: Ivan Mogensen.

Dr. Strangula
Et melodrama i fem akter
Forlaget Arkona, Århus (“Repertoire” nr. 17, se ovenfor) – feb. 1985 – 135 sider
– hft. kr. 38,00 – 500 eks. – omslagsillustration: Peter Bysted.

Madsens kongespil
To spil
Indhold: KNUD DEN HELLIGE / MARGRETHE DEN MILDE
Forlaget Hovedland, Højbjerg (Århus) – april 1986 – 156 sider – hft. kr. 128,00 – 1.200 eks. – omslagsillustration: Ivan Jacobsen.

Det sidste suk
Skuespil i to akter
Forlaget Arkona, Århus (“Repertoire” nr. 21, se ovenfor) – maj 1986 -77 sider – hft. kr. 40,00
– 550 eks. – omslagsillustration: Boris Berlin.

Nøgne masker
Skuespil i to akter
Forlaget Arkona, Århus (“Repertoire” nr. 23, se ovenfor) – jan. 1987 – 87 sider – hft. kr. 40,00
– 550 eks. – omslagsillustration: Søren Tovborg.

Svar udbedes!
Skuespil
Teaterprogramhæfte fra Aveny Teatret, Kbh., med bl. a. skuespilteksten uden regibemærkninger
– marts 1987 – 48 upaginerede sider – hft. kr. 20,00.

September-fortællingerne
Noveller (i rammefortælling i syv bind af flere forfattere)
Svend Åge Madsens bidrag:
Manden uden aura; i bd. 1: 7 fortællinger om skæbnen, s. 51-65, marts 1988.
Hævnens engel; i bd. 2: 7 fortællinger om mordet, s. 62-74, april 1988.
Da min oldemor fødte fem børn ved ni fødsler; i bd. 3: 7 fortællinger om mødet, s. 74-85, maj 1988.
Det enestående barn; i bd. 4: 7 fortællinger om at fare vild, s. 75-89, sept. 1988.
Tørlagt; i bd. 5: 7 fortællinger om spiritus, s. 85-97, sept. 1988. (Senere oplæst i DR).
At forblive uberørt; i bd. 6: 7 fortællinger om at holde sin mund, s. 11-31, okt. 1988.
Nærvær og Næsten; i bd. 7: 7 fortællinger om ingenting, s. 31-45, nov. 1988.
(September-fortællingernes øvrige forfattere er Vagn Lundbye (rammefortællingen) Inger Christensen, Henrik Nordbrandt, Ulla Ryum, Maria Giacobbe, Peter Seeberg og Hans Alfredson).

1. udgave: Brøndums forlag, Kbh. – de syv enkeltbind udkom marts-nov. 1988 – 108, 116, 114, 102, 98, 110 og 104 sider – hft. 7 x 118,00 kr. (98 kr. i abonnement) – 2.500 eks. – omslagsillustration og grafik: Per Kirkeby, Erik Hagens, Jytte Rex, Lene Adler Petersen, Ole Sporring, Bjørn Nørgård og Mogens Kølkjær.

2. udgave (i ét bind, med forord af Erik A. Nielsen): Gyldendals Bogklub(ber) – alternativt tilbud – sept. 1989 – 479 sider – hft. kr. 125,00 – 27.000 eks. – omslag Torben Skov.

3. udgave (i et bind, med forord af Iselin C. Hermann): Brøndum/Aschehoug – 1993 – 479 sider – hft. kr. 198,00 – grafik: Palle Nielsen, omslag: Torben Skov.

Lydbog: Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde, Kbh. – 1988-89 – 7 x 3 kassettebånd,
7 x ca. 210 minutter – indlæst efter 1. udgave af: Ole Varde Lassen.

Lydbog : Birkum I/S, Kbh. – 1990 – 7 x 4 kassettebånd, 7 x ca. 170 minutter – indlæst efter 2. udgave af: Tom Drongesen.

Læselysten
Føljeton
Weekendavisen (Berlingske), Kbh. – 15.juni-17. aug. 1990 (= uge 24-33) – 10 afsnit – 10 x kr. 16,00 – ca. 44.000 eks. – illustreret af Palle Pio – Sml. den betydeligt kortere version 

Læsningens glæder og den meget omarbejdede og udvidede version i De gode mennesker i Århus & Læselysten. 

Jagten på et menneske
Ungdomsbog

1. udgave, 1. oplag: Dansklærerforeningen (Frit for Fantasi), Kbh. – okt. 1991 – 111 sider
– hft. kr. 98,00 – omslag: Kitte Fennestad med forsideillustration af Roald Als.

1. udgave, 2. oplag: 1992.

1. udgave, 3. oplag: 1993.

1. udgave, 4. oplag: 1995.

1. udgave, 5. oplag: 1998.

Lydbog: Danmarks BlindeBibliotek, Kbh. – 1992 – 2 kassettebånd – indlæser: Torsten Adler.

Dramatisering (meget fri): værkstedsvideo ved Michael Holgaard & TV-basic – 1993 – udsendt i Århuskanalen-TV 19. aug. 1993 – ca. 20 minutter.

The Existential Story
Brochure
Udarbejdet af Gyldendal til foredragsturné i Nordamerika, foråret 1993, s. (3-5);
heri også anmeldelsesuddrag m. m.

NB. I af og om Svend Åge Madsen omtalt under Artikler, men kan opfattes som selvstændig udgivelse.

Den usynlige myre
Børnebog

1. udgave: Gyldendal, Kbh. – aug. 1995 – 103 sider – hft. kr. 138,00 – 1.500 eks. – omslagsill.: Flemming Jeppesen.

2. udgave: Gyldendal, Kbh. – nov. 1995 – 103 sider – hft. kr. 88,00 – 1.800 eks. – omslagsill.: Henrik Koitzsch.

Lydbog: Gyldendal, Kbh. – 1996 – 2 kassettebånd, 131 minutter – indlæser: Paul Becker.

Oplæst som føljeton i DR i efteråret 1996 af Ole Brink.

Hvad jeg ville have sagt, hvis ordet havde været stærkere end mig
Særtryk
Nordica, bind 14, årg. 1997 (udgivelse 1998), s. 203-210 (med debat s. 210f);
i forbindelse med Anker Gemzøes doktordisputats.
NB. I af og om Svend Åge Madsen omtalt under Artikler, men kan opfattes som selvstændig udgivelse.

Søren har noget i kikkerten
Børnebog, som bearbejdelse af en historie af Søren Kierkegaard

1. udgave: Forlaget Klim (Læs godt-serien), Århus – aug. 1998 – 18 upaginerede sider – 2 størrelser: 12 x 17 cm / 24 x 34 cm – hft. kr. 37,50 / 85,00 – 6.000 eks./1.000 eks. – illustrationer og omslag: Lene Noer.

Andre selvstændige udgivelser (efter 1998):

Domsmand, novelle, særtryk af Peter Garde m. fl. (red): Dommeren i det 20. århundrede, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000

olafur eliasson – the blind pavillon, af Svend Åge Madsen m. fl., Bindslev, 2003

Ude af sit gode skind, noveller for børn, Gyldendal, 2004

Svend Åge Madsen læser uddrag af egne tekster, CD i anledning af overrækkelsen af Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris, Audioteket, 2006

Når man mailer, mail-korrespondance med Flemming Chr. Nielsen, Bindslev, 2009

Møder med Madsen, samtaler med Erik Skyum-Nielsen, Aarhus Universitetsforlag, 2009

 

DRAMATIK

 

ENKELTNOVELLER

Enkeltnoveller (efter 1998 og meget ufuldstændig fortegnelse):

Emne: falske påstande
i Mirakler, red. af Birgitte Haahr Callesen m. fl., Aarhus Universitetsforlag, 2008, s. 21-26.

Det her er ikke nogen fortælling
i Dette er ikke en krimi, red. af Victoria Westzynthius, Lindhardt og Ringhof, 2012, s. 41-71.

Den letsindige og den tungsindige
i Markant (KFUM og KFUK i Danmarks magasin for frivillige), 2. årg. nr. 3, juli 2012, s. 25.

Kærlighed ved sidste blik
i Ud & Se (DSB’s passagermagasin), oktober 2013, s. 56-62.

 

ARTIKLER

Anmeldervirksomhed 1964-68

Øvrige artikler

Af en brevveksling om romanen

(med Rolf Bagger) i Mosaik, red. af Hanne Marie Svendsen og Uffe Harder, Kunst og Kultur, 1963, s. 94-107. – Anm.: N(iels) B(arfoed) i Information 9-12-1963. – Tidligere i radioudsendelsen Mosaik, 10-6-1963. Genudsendt.

Ni gange Orphan, Svend Åge Madsen anmelder Svend Åge Madsen

Studenterbladet, 11. årg. nr. 4, dec. 1965, s. 9f.

Et forsvar for menneskene

Exil, 1. årg. nr. 4, 1966, s. 98f.

Tredje gang så …

Aarhuus Stiftstidende 4-11-1968, s. 18f (Hvordan blev bogen til?).

Status i Exil

Exil, 5. årg. (1971/72) nr. 3, jan. 1972, s. 75-80.

En bemærkning til debatten om atomkraft + En anden bemærkning til debatten som Atomkraft

Socialistisk Bogklubs medlemsblad nr. 30, 1981.

Den existentielle fortælling eller: Det særligt danske

Weekendavisen 24-1-1992, Bøger, s. 10f. – Optrykt som At skrive dansk i Tillæg til Kulturbrev nr. 6, Undervisningsministeriet, 1992, s. 4-14. – Forkortet version i Skumhedens tid (90ernes eksistentielle fortælling), red. af Emborg & Sørensen, Dansklærerrforeningen, 1994, s. 28-32 (jv. s. 12). 

Artikler (efter 1998 og meget ufuldstændig fortegnelse):

Amerikanisme

Jyllands-Posten 24-9-2002.

Mordets betænkelige kunst

Kritik, nr. 201, oktober 2011, s. 2-6.

Forord (til Forord til Enten-Eller)

Søren Kierkegaard: Enten-Eller, Gyldendal, 2013, s. I-IV.

 

INTERVIEW

Interview med Svend Åge Madsen (efter 1998 og meget ufuldstændig fortegnelse):

Dorte Washuus: Hverdagen er det store i tilværelsen. Kristeligt Dagblad 8-10-2010.

Dorte Washuus: Hverdagen er det store i tilværelsen – Svend Åge Madsen om James Joyce’s Ulysses, 1922 – i: Benjamin Krasnik, Daniel Øhrstrøm, Dorte Washuus m. fl. (red.): Livsværker. Samtaler om 30 klassikere, Gyldendal, 2012, s. 159-166.

Flemming Sørensen: Katapult har sat Aarhus på danmarkskortet – i: Flemming Sørensen (red.): Risiko for kulturchok, Katapult, 2012, s. 102-105.

Steffen Walton: Den kortvarige intense lykke. Jyllands-Posten 1-7-2012.

Thorkil Jacobsen: Spændetrøjen af papir. Berlingske & Århus Stiftstidende 19-2-2013.

Anne Bech-Danielsen: Hvad nu hvis vi gjorde lige det modsatte? Politiken 2-3-2013.

Kasper Schütt-Jensen: Han skrev sin første bog for at imponere en pige. Jyllands-Posten 8-3-2013.

Kasper Schütt-Jensen: Inspireret af Kierkegaard uden at vide det. Jyllands-Posten 3-5-2013.

 

OMTALER AF SVEND ÅGE MADSENS ENKELTE VÆRKER

Omtaler af Svend Åge Madsens enkelte værker (efter 1998 og meget ufuldstændig fortegnelse):

Anker Gemzøe: At fortælle for livet – Svend Åge Madsen: Syv aldres galskab – i: Læsninger i Dansk Litteratur. Femte Bind 1970-2000, Odense Universitetsforlag, 1999, s. 246-261 & 386-389 (også som særtryk).

Anker Gemzøe: Ludvig Alster – i: Anne-Marie Mai & Erik Skyum-Nielsen (red): Den store karakterbog, Aarhus Universitetsforlag, 2012, s. 276-278.

Anker Gemzøe: Spøgelsets egne ord – “Manden der opdagede at han ikke eksisterede” – i: Steen Christiansen. Brian R. Graham, Louise Mønster, Peder Kaj Pedersen, Jan T. Schlosser (red.): Spøgelser, Aalborg Universitetsforlag, 2012, s. 125-138.

Erik Skyum-Nielsen: Nye læsere udvikles her – om Tugt og utugt i mellemtiden – i: Information, 7-3-2013.

Anker Gemzøe: Sprirkeligheden i Madsen-blanderen – i: Standart nr. 2, juni 2013, s. 14-16.

 

OM STØRRE DELE AF FORFATTERSKABET

Om større dele af forfatterskabet (efter 1998 og meget ufuldstændig fortegnelse):

Svend Åge Madsen – at fortælle menneskene, En film af Christian Braad Thomsen, 2002, DVD 2009.

Henrik Skov Nielsen: Tertium datur – om litteraturen eller det ikke-værende, Bindslev, 2003.

Niels Dalgaard: Verdensjongløren – Svend Åge Madsen og science fiction, Science Fiction Cirklen, 2007.

Lars Green Dall: Madsens meditationer, Aarhus Universitetsforlag, 2008

Lars Green Dall (red.): At fortælle Svend Åge Madsen – toogtyve genspejlinger, Klim, 2009.

Amanda Lundberg Kelly & Christian Bach: Vild med Svend Åge Madsen, Gyldendal, 2012.

Flemming Sørensen: Svend Åge Madsen: Det startede på Svalegangen – i: Flemming Sørensen: Teaterliv, Hovedland, 2013, s. 14-17.