Tilføjelser

Tilfoejelser

Tilføjelser er fortalt af fem forskellige fortællere, der kommenterer og citerer nogle af hinandens og forfatterskabets tidligere udsagn. På denne måde relativeres ethvert udsagn, idet det enten direkte kommenteres eller sættes ind i en ny sammenhæng, hvor dets „første“ betydning dementeres. Bøgerne beskriver ikke verden, men angiver stiliserede holdninger til den. Noget af det, den forholder sig direkte til, er kunst. Værket selv lægger sig i princippet åbent ud for læseren, af hvem der dog kræves ikke bare filosofiske forkundskaber, men også en vilje til selv at tænke med i systemet af stadige meningsforskydninger.

Gyldendal 1967, 5 x ca.45 pages

To the list of works

To books