Karsten Schmidt: Mandlighedens positioner

mandlighedenspositioner

Studie i Svend Åge Madsens forfatterskab

Bogen betragter Svend Åge Madsens forfatterskab som en undersøgelse af de betingelser, vi fungerer under som samfundsskabte subjekter: At vi i vores forholden os til virkeligheden ligger under et blændværk, at vi altid forføres af forudskrevne fiktioner. Heraf den særlige madsen`ske facination af verdenslitteraturens store mandebilleder: Det religiøse geni, kvindeforføreren, hævneren o.m.a. Gennem indtrængende analyser blotlægger bogen de grundlæggende driftsmønstre bag mandlighedsforestillingens optræden i forfatterskabet, hvor også døden dukker op og spiller en hovedrolle. Bogen vil udfordre idylliserende menneskeopfattelser, der ofte ligger bag frigørelsesutopierne, og vise, at forholdet mellem begæret og frigørelsen er noget mere omfattende, meningsfuldt – og spændende.

Akademisk Forlag 1982, 167 pages

To the list of works

To books