Benny Edal og Ole Nielsen: Identitet og virkelighed

identitetogvirkelighed

En tematisk læsning i Svend Åge Madsens forfatterskab

Indholdsfortegnelse
Indledning
Om forfatteren og forfatterskabet

Besøget
Lystbilleder
Otte gange orphan
Tilføjelser

Liget og Lysten
Tredje gang så ta`r vi ham
Maskeballet
Sæt verden er til

Delkonklusion

Dage med Diam eller Livet om natten
Jakkels vandring
Tugt og utugt i Mellemtiden
Hadets bånd

Konklusion

Odense Universitet 1980, 184 pages

To the list of works

To books