Ejnar Nørager Pedersen: Af og om Svend Åge Madsen

saam

– en bibliografi

Verden kan ses som en bestandig udvidelse af tekster, der udspringer af og påvirker hinanden. Dette eksemplificeres i høj grad i forfatteren Svend Åge Madsens sammenhængende tekstunivers, der ofte udvider sig ved knopskydning, og som også udvides af andres forhold til det. 

Et utopisk ønske kunne være at samle disse udsagn af og om SÅM(f.1939). Denne bibliografi forsøger istedet en vejvisende, bevarende registrering – fra arbejder af SÅM til andres behandlinger af forfatterskabet. Hvert afsnit er principielt opbygget kronologisk efter første offentliggørelse (med enkelte praktiske undtagelser, så som avisanmeldelser, der ofte grupperes). Forgreninger kan så måske spores, og krydsanvisninger findes. 

Oversigten omfatter trykt materiale og utrykt fiktion, offentliggjort 1962-1998. Også tilgængelige specialer o.l. nævnes, men internettet kun undtagelsesvis.

Bibliografien er ikke noget afsluttet monument, men et billede af en levende vækst, foreløbige strukturer, og dermed måske en slags historie i den endeløse fortælling…

Statsbiblioteket 1999, 179 pages

Bogens to første afsnit:
A: ROMANER OG NOVELLESAMLINGER
B: ANDRE SELVSTÆNDIGE UDGIVELSER
findes i Nøragers detaljer

To the list of works

To books