Erik Skyum-Nielsen: Møder med Madsen

Moeder-med-Madsen

Personligt giver Svend Åge Madsen ikke ret meget for virkeligheden. Den går gerne for langsomt, fylder alt for meget og er propfuld af intetsigende tilfældigheder. Næh, må jeg så bede om fiktionen, siger han i denne bog, hvor forfatteren – med kritiker ved Information Erik Skyrum-Nielsen på den anden side af arbejdsbordet – gør status over mere end 45 års forfattervirksomhed.

Særligt optaget er Svend Åge Madsen af fortællingen og dens kraft, dens særlige evne til at tydeliggøre såvel aktuelle som almenmenneskelige spørgsmål, og dens åbenhed, hvad angåe dette: at rumme det modsætningsfyldte og paradoksale. Karakteristisk for Svend Åge Madsen er, også i disse samtaler, hans lyst til at lege med modsætningerne og afprøve nye muligheder i tanken.

Bogen kredser naturligvis også om Århus som verdens navle og den “makrotekst” Madsen har frembragt ved gang på gang at henlægge sine fortællinger til sin hjemby. Han gør rede for sine forbilleder, danske som udenlandske, og fortæller om processen fra den første idè til den færdige bog. Desuden diskuterer han sine forskellige valg af genrer, fra novellen over “mellemromanen” til roman og mammutroman, ligesom han forklarer, hvorfor det var nødvendigt i tiden omkring 1970 at sige modernismen farvel og begynde at lege mere med fiktionen – et skift, der samtidig satte ham i stand til at nå en bredere læserskare.

Samtalerne, der fandt sted i juni 2009, afbrydes af korte indstik, hvor forfatterens vigtigste værker èt for èt præsenteres.

Aarhus Universitetsforlag 2009, 226 sider

INDHOLD:
Forord
Fra løse sedler til tykke bind
Alene og sammen
Matematik og fiktion
Opbrud fra højmodernismen
“Spidskompetencer”
Genreforbryder
Mellemroman og mammutroman
Fortællingens magi
Madsens “makrotekst”
Fiktion og virkelighed
Kritik og konsekvens
Tabu?
“Mange sære ting for”
Krimi på godt og ondt
Selvfølgelig dansk
Arketypiske figurer
Skabelse ud af noget
Fortælling og metafor
Was ist ein Bild?
Cirkel og labyrint
Leve med tiden

Til oversigt over værker

Til bøger