Anker Gemzøe: Metamorfoser i Mellemtiden

Metamorioser-i-mellemtiden-doktordisputat Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-86

Det spænder fra den mest hermetiske modernisme til solide læsersucceser. Det omfatter det krævende form- og tankeeksperiment. Men også det fabulerende og fantastiske, det realistiske og det etiske.

Svend Åge Madsen har stædigt hævdet litteraturens, ikke mindst fortællingens evne til flerdimensionalt at belyse menneskets eksistens og det intrikate forhold mellem sandhed og fiktion. Og så har han genskabt et Århus i litteraturen, der kan sammenlignes med James Joyces Dublin, ligesom han har udfoldet en ætsende veloplagt satire over tendenser i det moderne samfund.

Anker Gemzøes afhandling behandler et stort antal af forfatterskabes værker med særlig vægt på gennembrudsværket Tugt og utugt i mellemtiden. Metamorfoser i mellemtiden at synliggøre forfatterskabets kunst- og tankeformer og indkredse dets opsigtsvækkende forvandlinger.

En hovedinspiration bag afhandlingen er den russiske sprogfilosof og litteraturforsker Michael Bachtin. Hans teoretiske synspunkter fremstilles og bringes i anvendelse i en række dybtgående læsninger af Svend Åge Madsens mest righoldige værker.

 

(Disputatsens forsidebillede viser Forfatteren som ung Joyce-dyrker. Det er taget i 1962 da han netop havde skrevet Besøget, endnu før den var antaget til udgivelse. Bogen han læser i er James Joyce: Ulysses.)

 

Medusa 1997, 563 sider

Til oversigt over værker

Til bøger