ALEBU, tidsskrift for danskfaget

tidsskrift-alebu

Temanummer nr. 5, 3. årg: Gemzøes metamorfose

Anker Gemzøe indleverede sidste år afhandlingen Metamorfoser i mellemtiden. Studie i Svend Åge Madsens Forfatterskab til forsvar for den filosofiske doktorgrad ved Det humanistiske fakultet, AAU. 
Afhandlingen blev forsvaret den 5.september, og dette nummer af Alebu indeholder akterne fra disputatshandlingen – forsvaret, officielle og uofficielle oppositioner, diskussionerne samt et indlæg af Mogens Pahuus, fremlagt i en intern diskussion af Anker Gemzøes værk.

Aalborg Universitet 1998, 107 sider

Fra Pahuus’ kommentar: “… Her skal jeg imidlertid nøjes med at kommentere to elementer i bogens længste – og generelt set overordentlig overbevisende – analyse, nemlig den af Tugt og utugt i mellemtiden. Disse kommentarer vedrører dele af forståelsen af dels den filosofiske, dels den psykologisk-sociologiske dimension i romanen, og har deres udspring i, at jeg ikke helt nærer den samme beundring for bogens dybde på disse to felter som Gemzøe.”

Til oversigt over værker

Til bøger