Anker Gemzøe: Metamorfoser i Mellemtiden

Metamorioser-i-mellemtiden-doktordisputat Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-86

Det spænder fra den mest hermetiske modernisme til solide læsersucceser. Det omfatter det krævende form- og tankeeksperiment. Men også det fabulerende og fantastiske, det realistiske og det etiske.

Svend Åge Madsen har stædigt hævdet litteraturens, ikke mindst fortællingens evne til flerdimensionalt at belyse menneskets eksistens og det intrikate forhold mellem sandhed og fiktion. Og så har han genskabt et Århus i litteraturen, der kan sammenlignes med James Joyces Dublin, ligesom han har udfoldet en ætsende veloplagt satire over tendenser i det moderne samfund.

Anker Gemzøes afhandling behandler et stort antal af forfatterskabes værker med særlig vægt på gennembrudsværket Tugt og utugt i mellemtiden. Metamorfoser i mellemtiden at synliggøre forfatterskabets kunst- og tankeformer og indkredse dets opsigtsvækkende forvandlinger.

En hovedinspiration bag afhandlingen er den russiske sprogfilosof og litteraturforsker Michael Bachtin. Hans teoretiske synspunkter fremstilles og bringes i anvendelse i en række dybtgående læsninger af Svend Åge Madsens mest righoldige værker.

 

(Disputatsens forsidebillede viser Forfatteren som ung Joyce-dyrker. Det er taget i 1962 da han netop havde skrevet Besøget, endnu før den var antaget til udgivelse. Bogen han læser i er James Joyce: Ulysses.)

 

Medusa 1997, 563 sider

Til oversigt over værker

Til bøger

Niels Dalgaard: Dage med Madsen eller Livet i Århus

Dage-med-madsen

Svend Åge Madsens forfatterskab består på en og samme tid af en række enkeltværker og af en større sammenhæng, som hans bøger er vævet ind i gennem personer og lokaliteter, der går igen fra værk til værk. Dage med Madsen – eller Livet i Århus afdækker de mange tråde der binder Madsens værker sammen, og som får dem til at udgøre et komplekst univers.

Dage med Madsen – eller Livet i Århus består ud over en grundig indledning af det store afsnit “Madsens univers”, som indeholder en alfabetisk fortegnelse over samtlige personer, lokaliteter og begreber i dette komplekse univers. Bogen foreligger her både som papirudgave og som elektronisk bog, idet “Madsens univers” medfølger på diskette i programmet WordCruncher til installering under Windows. Her kan søgninger af personer, lokaliteter og begreber foretages på kryds og tværs og lynhurtigt i et nuanceret fritekstsøgesystem.

Museum Tusculanums Forlag 1996, 248 sider

Heri: Madsens univers: En guide til personer, lokaliteter m.v. i makroteksten.

Til oversigt over værker

Til bøger

Niels Dalgaard: Fra tekst til fortælling

Fra-tekst-til-fortaelling

Svend Åge Madsen og science fiction

Svend Åge Madsen er en af vores mest spændende forfattere. I dette hæfte undersøges hans forfatterskab ud fra en lidt usædvanlig synsvinkel. Der lægges nemlig udelukkende vægt på de af hans tekster, der har noget med science fiction-genren at gøre. De viser sig at være ganske mange, og de læses her i sammenhæng dels med det øvrige forfatterskab, dels med anden moderne science fiction. Det understreges, at forfatterens brug af genren ikke er nogen tilfældighed, men at han har et indgående kendskab til den og ved, hvad han har med at gøre. Det er ikke nogen tilfældighed, at Svend Åge Madsen var bland æresgæsterne på den danske science fiction-kongres 1981.

Niels Dalgaard er mag. art. i nordisk litteratur og underviser på Københavns Universitet – bl.a. i Svend Åge Madsens forfatterskab.

Cirkel serien 1989, 53 sider

Til oversigt over værker

Til bøger

Karsten Schmidt: Mandlighedens positioner

mandlighedenspositioner

Studie i Svend Åge Madsens forfatterskab

Bogen betragter Svend Åge Madsens forfatterskab som en undersøgelse af de betingelser, vi fungerer under som samfundsskabte subjekter: At vi i vores forholden os til virkeligheden ligger under et blændværk, at vi altid forføres af forudskrevne fiktioner. Heraf den særlige madsen`ske facination af verdenslitteraturens store mandebilleder: Det religiøse geni, kvindeforføreren, hævneren o.m.a. Gennem indtrængende analyser blotlægger bogen de grundlæggende driftsmønstre bag mandlighedsforestillingens optræden i forfatterskabet, hvor også døden dukker op og spiller en hovedrolle. Bogen vil udfordre idylliserende menneskeopfattelser, der ofte ligger bag frigørelsesutopierne, og vise, at forholdet mellem begæret og frigørelsen er noget mere omfattende, meningsfuldt – og spændende.

Akademisk Forlag 1982, 167 sider

Til oversigt over værker

Til bøger

Benny Edal og Ole Nielsen: Identitet og virkelighed

identitetogvirkelighed

En tematisk læsning i Svend Åge Madsens forfatterskab

Indholdsfortegnelse
Indledning
Om forfatteren og forfatterskabet

Besøget
Lystbilleder
Otte gange orphan
Tilføjelser

Liget og Lysten
Tredje gang så ta`r vi ham
Maskeballet
Sæt verden er til

Delkonklusion

Dage med Diam eller Livet om natten
Jakkels vandring
Tugt og utugt i Mellemtiden
Hadets bånd

Konklusion

Odense Universitet 1980, 184 sider

Til oversigt over værker

Til bøger